ΠΥΘΕΑΣ Αλιεύματα // PYTHEAS Seafood

Welcome to PYTHEAS Seafood // Καλωσορίσατε στην ΠΥΘΕΑΣ Αλιεύματα

We are upgrading our Website, please come back later // Αναβαθμίζουμε την ιστοσελίδα μας, δοκιμάστε πάλι αργότερα.

Επικοινωνήστε μαζί μας // Contact Us

Εργοστάσιο: Επαρχιακή οδός Ψαχνά- Καθενοί, 344 00 Τριάδα, Εύβοια, Ελλάδα
Γραφεία: Πέτρου Ράλλη 8, 118 55 Αθήνα (Ρούφ), Ελλάδα

Factory: Prov. Road Psachnon-Katheni, Triada 344 00, Evia Island, Greece
Offices: 8 Petrou Ralli Str., Athens (Rouf) 118 55, Greece


Τηλ./Phone: +30 22280 96460 // Fax.: +30 22280 96390

Πυθέας Αλιεύματα // Pytheas Seafood
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!